Poniedziałek, 30 Listopada 2015 Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Jak Ci się podoba nowa szata galerii?
Lepsza
Gorsza
Nie mam zdania
Wyniki
Odwiedziło nas:

Gości online:1

Valid XHTML 1.0 Transitional

Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni (Łk 6, 37)

HISTORIA KOŚCIOŁA

klasztor

Kościół Pobernardyński, obecnie parafialny, jest wspaniałym świadectwem dziejów miasta. Jest jedyną budowlą, spośród budowli, jakie wznieśli Opalińscy, która ocalała z pożarów i klęsk nawiedzających miasto. Pierwszy kościół parafialny został zbudowany w XII lub XIII wieku. Usytuowany był po zachodniej stronie rynku. W XVIIw. Piotr Opaliński każe rozebrać zaniedbany i grożący zawaleniem kościół i w miejsce starego postawić nowy. W międzyczasie w 1619r. funduje i przystępuje do budowy klasztoru dla OO Bernardynów. Twórcą budowli był włoski architekt Krzysztof Bonadura Starszy. Po śmierci Piotra Opalińskiego (w 1624) budowę kontynuuje jego żona Zofia, a następnie synowie Krzysztof i Łukasz. Wygląd zewnętrzny kościoła odbiegał od tego, co dziś oglądamy. Była to budowla bezwieżowa, z przylegającymi budowlami klasztornymi.

plan

W 1740r. Katarzyna Opalińska dobudowuje dwie wieże od frontu zmieniając wygląd i proporcje kościoła. Momentem przełomowym jest rok 1817. W pożarze, który strawił prawie całe miasto, łącznie z kościołem parafialnym znajdującym się w rynku, kościół bernardyński ocalał mimo spalenia wież i sklepienia; całkowitemu zniszczeniu uległ jednak klasztor. W 1819r. król pruski wydał dekret o kasacie konwentu Bernardynów w Sierakowie i przeznaczeniu kościoła klasztornego na kościół parafialny. Ruiny klasztoru rozebrano, wykorzystując części pozostałych fundamentów i murów do budowy plebanii. Spalone wieże odbudowano w 1865r. W latach 1927-1928 zbudowano nowy chór organowy, przebito boczne wejścia łączące wieże z kościołem oraz odnowiono wnętrze kościoła. Wprowadzono również drobne zmiany wewnątrz kościoła (m.in. przeniesiono ambonę z lewego filaru na jej obecne miejsce).

wnętrze

W czasie II wojny światowej kościół zamknięto i przeznaczono na magazyn sprzętu saperskiego. W 1944r. uratowano go przed spaleniem dzięki mieszkańcom Sierakowa, którzy w ciągu kilku godzin wynieśli cały sprzęt przed kościół i tam, a nie we wnętrzu budynku sprzęt ten został spalony. Po 1980 roku poddano konserwacji i odnowiono część wyposażenia kościoła. Kościół powstał w okresie, w którym na terenie Polski krzyżowały się wielorakie trendy artystyczne. Przed architektem postawiono zadanie połączenia w jednym obiekcie funkcji sakralnych i mauzoleum magnackiego rodu Opalińskich. Z połączenia różnych wpływów powstała budowla, w której współgrają ze sobą elementy renesansu, manieryzmu i baroku. We wnętrzu kościoła znajdujemy nagrobki, herby i ołtarze fundowane przez bogatych opiekunów.

WNĘTRZE KOŚCIOŁA

wnętrze

Kościół zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego. Główną, szeroką nawę przecina w poprzek krótsza nawa krzyżowa. W miejscu przecięcia znajduje się kopuła, oświetlona oknami. Bogato wyposażone wnętrze zachowało się w stanie prawie nie zmienionym od XVII wieku.

plan
 1. Ołtarz główny
 2. Stalle
 3. Nagrobek Piotra Opalińskiego
 4. Ołtarz Matki Boskiej
 5. Ołtarz św. Antoniego
 6. Ołtarz św. Krzyża
 7. Ołtarz św. Anny
 8. Ołtarzyk Matki Boskiej
 9. Nagrobek Jana i Zofii Opalińskich
 10. Ława kolatorska
 11. Kaplica pojednania
 12. Zakrystia

Ołtarz główny

ołtarz

Powstał w 1642r. Ozdobiony jest bogatą dekoracją o motywach małżowinowych i wici roślinnej, główek anielskich i maszkaronów. Cztery anioły podtrzymują boczne partie ołtarza. Po bokach sześć aniołów z narzędziami Męki Pańskiej, na szczycie Michał Archanioł, w środku figury świętych Apostołów: Piotra i Pawła oraz głównych patronów Polski, męczenników: Wojciecha i Stanisława. W polu głównym ołtarza znajduje się najcenniejszy zabytek kościoła - obraz "Zdjęcie z Krzyża". Obraz został namalowany w 1629 bądź 1639r. przez flamandzkiego malarza Artusa Wolfforta (1581-1641) Przez lata przyjmowano, że obraz pochodzi z warsztatu, szkoły Rubensa. Ostateczne rozstrzygnięcie autorstwa płótna wyjaśniają autorzy w publikacji o kościele sierakowskim pt. "Perła wśród jezior".

Stalle

stalle

Po obu stronach prezbiterium znajdują się wspaniałe ławy zakonne. Są to najbogatsze i najciekawsze stalle w Polsce. Zdobione są one szlachetną i trudną techniką intarsji, polegającą na wykładaniu odpowiednio wyciśniętych powierzchni drewnianych innymi gatunkami drewna, w innym kolorze. Wycinając ten sam ornament równocześnie w drewnie ciemnym i jasnym można uzyskać dwa identyczne motywy w różnych tonacjach (efekt pozytywu i negatywu). Głównym motywem intarsji są rośliny, wazony, profile ludzi, ptaki, sceny z polowań. Stalle wykonał brat Hilarion z Poznania w 1641r. Jego dziełem jest również Ława kolatorska, w której zasiadali możni opiekunowie kościoła. Wizerunki świętych odnoszą się do najwybitniejszych postaci z rodu Opalińskich.

Nagrobek Piotra Opalińskiego

nagrobek

Ukończony w 1642r. pomnik ten jest dziełem włoskiego rzeźbiarza Sebastiana Sali. Wykonany z czarnego marmuru i alabastru monument, pomnik miał nie tylko sławić pobożność zmarłego, ale i jego męstwo. O rycerskich cnotach Piotra świadczą: zbroja, sztandary, pancerz. Rzeźba przedstawia klęczącego pod krzyżem rycerza pogrążonego jakby w wieczystej modlitwie.

Nagrobek Jana i Zofii Opalińskich

nagrobek

Ustawiony w 1748 roku, na rok przed sprzedażą Sierakowa przez Marię Leszczyńską - ostatnią właścicielkę z rodu Opalińskich. Poświęcony pamięci Jana Opalińskiego (zm.1695) i jego żony Zofii z Czarnkowskich (zm.1701), którzy byli teściami króla Stanisława Leszczyńskiego i dziadkami królowej Francji Marii Leszczyńskiej. Ozdobiony jest dwiema postaciami niewolników - motyw popularny w okresie baroku w czasie ustawicznych wojen z Turkami. Długi łaciński napis głosi chwałę rodów Opalińskich, Leszczyńskich i Czarnkowskich.

Ołtarz Matki Boskiej na smoku

MB na smoku

Ufundowany w 1629r., jeszcze przed ukończeniem całego kościoła przez Zofię, wdowę po Piotrze. W polu środkowym znajduje się obraz "Madonna na smoku" Krzysztofa Boguszewskiego, znanego malarza wielkopolskiego z XVIIw. W zwieńczeniu ołtarza obraz "Ekstaza św. Franciszka".

Ołtarz św. Anny

AnnaWczesnobarokowy z 1642r. Obrazy znajdujące się w tym ołtarzu to dzieła malarzy zakonnych. Obraz w polu środkowym przedstawia św. Annę klęczącą przed Matką Boską z Dzieciątkiem. W tle obrazu przedstawiony jest widok kościoła sierakowskiego przed przebudową w XVIII wieku. W górnej części ołtarza umieszczono obraz przedstawiający św. Bonawenturę przyjmującego z rąk anioła Komunię Św. w ołtarzu umieszczono herby: Nałęcz i Jastrzębiec

Opracował T. A
Parafia rzymsko-katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie
parafia_sierakow@wp.pl Archidiecezja Poznańska
ata(); pageTracker._trackPageview();